Cơ sở dữ liệu Việt Nam
 
Khoan giếng tại Hải Dương
21:56:44 26/08/2015
Công ty khoan giếng đường kính từ D60mm, D110mm,168mm, D219mm,... D500mm. Khoan giếng sâu từ 20m - 100m - 520m.Giàn khoan : XY, XY-1, Su 300, Zip 300, Zip 650. Công ty chuyên nhập khẩu giàn khoan và cung cấp các loại mũi khoan hợp kim, mũi khoan kim cương phục vụ công việc khoan giếng từ : D75 - 850mm.

Khoan giếng tại Hải Dương

 

Khoan Giếng Φ110 : lưu lượng 4 – 15m3/h ( tùy vào công suất máy bơm & khu vực khoan )

 

Khoan Giếng Φ125 : lưu lượng  8 – 30m3/h ( tùy vào công suất máy bơm & khu vực khoan )

 

Khoan Giếng Φ160 : lưu lượng  10 – 60m3/h ( tùy vào công suất máy bơm & khu vực khoan )

 

Khoan Giếng Φ219 : lưu lượng 15 – 100m3/h ( tùy vào công suất máy bơm & khu vực khoan )

 

Khoan Giếng Φ325 : lưu lượng 20 – 150m3/h ( tùy vào công suất máy bơm & khu vực khoan )

 

 Tùy theo theo từng nhu cầu của quý khách hàng chúng tôi sẽ tư vấn nên sử dụng loại nào cho phù hợp nhất.

 

Công ty khoan giếng đường kính từ D60mm, D110mm,168mm, D219mm,... D500mm. Khoan giếng sâu từ 20m - 100m -  520m.

 

Giàn khoan : XY, XY-1, Su 300, Zip 300, Zip 650. Công ty chuyên nhập khẩu giàn khoan và cung cấp các loại mũi khoan hợp kim, mũi khoan kim cương phục vụ công việc khoan giếng từ : D75 - 850mm.

 

Quý khách liên hệ:  Hotline : 092828 1525

Đăng nhập